bractwosynonim

federacja, stowarzyszenie, korporacja, związek, sojusz, syndykat, przymierze, korporacja akademicka, grupa, konsorcjum, koło, kombinat, partia, towarzystwo, brać, zespół, kartel, gildia, gromada, paczka, zrzeszenie, team, konfraternia
Przykład:

Bractwo religijne to zrzeszenie, którego członkowie pogłębiają swoją religijność. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: