pochodna synonim

skutek, następstwo, skutek uboczny, wynik, rezultat, konsekwencja

Przykład zastosowania - pochodna

Manifestacje były pochodną głębokiego kryzysu w państwie. Natomiast ich następstwem był wzrost represji ze strony władz.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: