odniesienie synonim

nawiązanie, referencja, relacja, stosunek, związek, korelacja, odnośnik, odsyłacz, paralela, odwołanie, podobieństwo, porównanie, powiązanie, współzależność, zależność

Przykład zastosowania - odniesienie

Twórczość Mickiewicza zawiera liczne odniesienia do Biblii. Dobrym przykładem są Dziady, w których pojawia się nawiązanie do cierpienia Hioba.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: