referencja synonim

nawiązanie, odniesienie, odwołanie

Przykład zastosowania - referencja

W językoznawstwie referencja to odniesienie wypowiedzi i jej części do rzeczywistości, na przykład do danej sytuacji. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: