interpretacja synonim

1. Jako sposób odtworzenia roli

czytanie, gra, odczytanie, odtworzenie, rekonstrukcja, wykonanie, kreacja, wcielenie, oddanie, odegranie, realizacja, przedstawienie

Przykład zastosowania - interpretacja

Aktorstwo jest sztuką interpretacji. Kreacja bohatera zależy więc od spojrzenia aktora na postać, w którą się wciela. 

2. Jako próba wyjaśnienia/omówienia czegoś

egzegeza, komentarz, naświetlenie, odczytanie, rozumienie, tłumaczenie, wyjaśnienie, wyklarowanie, wykładnia, wytłumaczenie, objaśnienie, omówienie, eksplikacja, analiza

Przykład zastosowania - interpretacja

Interpretacja przepisów prawnych może przynieść w jednym przypadku zgoła odmienne wnioski. Wszystko zależy od rodzaju zastosowanej wykładni. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: