omówienie synonim

1. Jako sformułowanie zastępcze, mówiące o czymś pośrednio

peryfraza, wyrażenie omowne

Przykład zastosowania - omówienie

Autor wiersza użył w swoim dziele peryfrazy, aby dokonać omówienia bolesnej tematyki śmierci. Zamiast słowa "zmarł" użył sformułowania "odszedł do aniołów". 

2. Jako skomentowanie, ocena dzieła

Przykład zastosowania - omówienie

W porannej gazecie przeczytałam recenzję filmu, w której dokonano szczegółowego omówienia zastosowanych efektów specjalnych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: