zrelacjonować synonim

zreferować, opowiedzieć, zdać sprawę, zdać relację, przedstawić, opisać, scharakteryzować, nakreślić, odmalować, zobrazować, sportretować, odtworzyć, odzwierciedlić, ukazać

Przykład zastosowania - zrelacjonować

Sprawozdanie miało zrelacjonować jedno z wydarzeń szkolnych, a tymczasem odtwarza wydarzenie polityczne. To nie jest praca na temat. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: