zreferować synonim

zrelacjonować, zaprezentować, opowiedzieć, zdać sprawę, wyłożyć, zdać relację, wyłuszczyć, przedstawić, przytoczyć, przedłożyć, omówić, zaznajomić, przybliżyć, wytłumaczyć

Przykład zastosowania - zreferować

Jutro muszę zreferować wiedzę na temat skutecznego przyswajania języków obcych. Omówię najważniejsze metody nauki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: