prowadzić synonim

1. Jako zmierzać z kimś, wskazując mu drogę

zmierzać, wskazywać, doprowadzać, gnać, pędzić, towarzyszyć, przeprowadzać, konwojować, eskortować, pilotować, podprowadzać, zadprowadzać, nawigować, holować

Przykład zastosowania - prowadzić

Mam słabą orientację w terenie, więc do celu często prowadzi mnie GPS. Nie ufam mu jednak bezgranicznie, bo już nie raz zaprowadził mnie w ślepy zaułek.

2. Jako prowadzić jakiś środek transportu

kierować, jechać, sterować, pilotować, powozić, siedzieć za kółkiem (potocznie), siedzieć za kierownicą

Przykład zastosowania - prowadzić

Mój mąż prowadzi samochód pewnie i zdecydowanie. Ja natomiast jestem bardzo nerwowa, gdy siedzę za kółkiem.

3. Jako być odpowiedzialnym za przebieg czegoś

kierować, dowodzić, przewodzić, rządzić, stać na czele, szefować, władać, zarządzać, zawiadywać, komenderować, kapitanować, liderować (potocznie), sprawować nadzór, nadzorować, dyrygować (potocznie), administrować, trzymać ster (frazeologizm), pociągać za sznurki (frazeologizm), grać pierwsze skrzypce (frazeologizm), mieć kogoś pod sobą (frazeologizm)

Przykład zastosowania - prowadzić

Prowadzę firmę, w której zarządzam dziesięcioosobowym zespołem.

4. Jako przodować w klasyfikacji

przodować, zwyciężać, mieć przewagę, wygrywać, dominować, być pierwszym, być na czele, liderować, górować, wziąć nad kimś górę, przeważać, triumfować, bić kogoś na głowę (frazeologizm), dzierżyć palmę pierwszeństwa (frazeologizm), deklasować, wysunąć się na prowadzenie, objąć prowadzenie, zostawić w tyle

Przykład zastosowania - prowadzić

Zawodnik z Włoch nie tylko prowadzi po ostatnim biegu, ale też przoduje w klasyfikacji generalnej. 

antonimy: przegrywać odstawać zostawać w tyle

5. Jako doprowadzać, wieść do jakiegoś miejsca

kierować, ciągnąć się, biec, iść, przebiegać, wieść, dochodzić, doprowadzać, dążyć w kierunku

Przykład zastosowania - prowadzić

Droga na szczyt najpierw prowadziła przez lasy, a później biegła między połoninami.

6. Jako być przyczyną

wieść, skutkować, być przyczyną, powodować, wywoływać, pociągać za sobą, przyczyniać się, owocować

Przykład zastosowania - prowadzić

Długotrwały stres prowadzi do nerwicy i depresji, może też powodować zaburzenia hormonalne.

7. Jako zajmować się czymś

Przykład zastosowania - prowadzić

Na co dzień prowadzę rekrutacje pracowników dla firm z branży medycznej, zajmuję się też coachingiem biznesowym.

8. Jako wytyczać

wyznaczać, budować

Przykład zastosowania - prowadzić

Robotnicy prowadzą autostradę, a ekolodzy protestują, ponieważ inżynier wytyczył nową drogę przez las.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: