wskazywaćsynonim

1. Jako pokazywać komuś coś gestem lub spojrzeniem

Przykład:

Kiedy dziecko wskazuje coś palcem, chce zwrócić na siebie uwagę rodzica. 

2. Jako poinformowanie o czymś

formułować, podawać do wiadomości, ujednoznaczniać, wymieniać, identyfikować, uściślać, definiować, pokazywać, ujawniać, odsłaniać, uszczegóławiać, wyznawać, objaśniać, podawać, wyróżniać, zaznaczać, przybliżać, określać, ukazywać, wyjaśniać, akcentować, punktować, ujmować, tłumaczyć, przedstawiać, wytyczać, zakreślać, ustalać, konkretyzować, precyzować, szacować, eksponować, informować, podkreślać, sugerować, sygnalizować
Przykład:

Zapalająca się kontrolka wskazuje na pewną usterkę. Może sygnalizować np. rozładowany akumulator, zbyt niski poziom oleju silnikowego, a nawet awarię silnika.

3. Jako być świadectwem istnienia czegoś

być znakiem, świadczyć, implikować, zapowiadać, zwiastować, dowodzić
Przykład:

Nadmierna senność może wskazywać na cukrzycę lub być znakiem depresji. 

4. Jako wyznaczenie lub polecenie kogoś

wyróżniać, wyznaczać, wyłaniać, dobierać, wytypowywać, mianować, rekomendować, polecać, kreować, pasować, typować, ustanawiać, wybierać
Przykład:

Dyrektor firmy wskazał swojego następcę. Do tej roli wyznaczył dotychczasowego kierownika działu obsługi klienta.

5. Jako zwrócenie uwagi na coś lub kogoś

pokazywać, dojrzeć, spostrzegać, ukazywać, zauważać, zdawać sobie sprawę
Przykład:

Świeże ślady wskazują, że w nocy grasował tu niedźwiedź. W pobliżu można dostrzec też drzewa pozbawione kory.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: