implikować synonim

1. W odniesieniu do przypisywania czegoś komuś

suponować (książkowo), konkludować (książkowo), być przyczyną, dawać impuls, przyczyniać się

Przykład zastosowania - implikować

W pewnych przypadkach niski wkład implikuje wysoki zysk, co daje impuls do dalszego inwestowania.

2. W odniesieniu do konsekwencji

oznaczać, pociągać za sobą, wywoływać, być konsekwencją, powodować, mieścić w sobie, zawierać, determinować, przysparzać, rodzić, sprawiać, skutkować, warunkować, wymagać, wzbudzać

Przykład zastosowania - implikować

Najem może implikować problemy. Zdarza się, że najemcy zniszczyli mieszkanie, co skutkuje wykonaniem remontu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: