wymagać synonim

1. Jako domagać się

domagać się, żądać, łączyć się, narzucać, nastręczać, nasuwać, nie móc się obyć, postulować, potrzebować, wiązać się, zaprzątać, zmuszać, życzyć sobie, wysuwać żądanie, dopominać się, naciskać, nalegać, napierać, nastawać, zabiegać, dopraszać się, zobowiązywać, obligować, nakazywać, kazać

Przykład zastosowania - wymagać

Mój pracodawca wymaga profesjonalizmu i zobowiązuje mnie do terminowości. 

antonimy: nie wymagać

2. Jako uznawać za niezbędne

nie móc się obejść, nie móc się obyć, potrzebować, uznawać za niezbędne, nie obywać się

Przykład zastosowania - wymagać

Udany związek wymaga zaangażowania i potrzebuje przestrzeni do rozwoju. 

antonimy: nie wymagać obywać się

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: