zawierać synonim

1. Jako mieć coś w swoim składzie

gromadzić, mieścić, nieść, nosić, obejmować, składać się, ujmować, włączać, przechowywać we wnętrzu, zrzeszać, liczyć, mieć, posiadać, mieć w składzie, kryć w sobie, skrywać

Przykład zastosowania - zawierać

Ludzki organizm zawiera ponad 50 bilionów komórek. Co ciekawe, tylko w 43% składa się z komórek własnych. 

antonimy: nie zawierać

2. Jako zawiązać umowę, porozumienie

podejmować, podpisywać, dogadywać się, porozumiewać się, ustanawiać, uzgadniać, zawiązywać, przyjmować, ratyfikować

Przykład zastosowania - zawierać

Sprawdź, jak bezpiecznie zawierać umowy, zanim ostatecznie przyjmiesz warunki kontraktu.

antonimy: zrywać odrzucać

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: