posiadać synonim

1. Jako usiąść kolejno

rozsiąść się, pozasiadać, porozsiadać się, usiąść kolejno, zająć miejsce, rozlokować się, umiejscowić się

Przykład zastosowania - posiadać

Gdy widzowie posiadali na widowni, zgasły światła. Spektakl już miał się zacząć, ale w ostatniej chwili zjawili się goście, którzy pozasiadali na wyznaczonych miejscach.  

   

antonimy: wstać zwolnić miejsce

2. Jako mieć na własność coś cennego lub ważnego

dzierżyć (książkowo), trzymać, być właścicielem, mieć w posiadaniu, dysponować, rozporządzać, mieć, być dysponentem, być w posiadaniu

Przykład zastosowania - posiadać

Posiadam spory majątek. Mam dom, dwa samochody i pokaźne oszczędności. 

antonimy: być pozbawionym nie mieć nie posiadać

3. Jako charakteryzować się czymś

mieć, charakteryzować się, wyróżniać się

Przykład zastosowania - posiadać

Średniowieczne miasta posiadały mury obronne i miały bramy miejskie. Ponadto charakteryzowały się szachownicowym układem ulic. 

antonimy: być pozbawionym

4. Jako dysponować czymś

władać, dysponować, mieć, być dysponentem, mieć do dyspozycji

Przykład zastosowania - posiadać

Japonia dysponuje dwa razy liczniejszą armią niż Polska i posiada trzykrotnie większe rezerwy. 

antonimy: być pozbawionym

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Mały ew
mieć