powodować synonim

1. W znaczeniu „być przyczyną czegoś”

być powodem, sprawiać, inspirować, przyczyniać się, wywoływać, agitować, być przyczyną, doprowadzać, pociągać za sobą, dać impuls, namawiać, prowadzić, rodzić, pobudzać, kauzować (specjalistycznie), stwarzać, generować, skutkować, przyprawiać, wyrządzać

Przykład zastosowania - powodować

Kawa powoduje wzrost ciśnienia krwi. W twoim przypadku może to prowadzić do kłopotów z krążeniem.

antonimy: powstrzymać nie dopuszczać przeciwdziałać uniemożliwiać wstrzymywać nie powodować

2. W znaczeniu „wpływać na kogoś”

kierować, rządzić, sterować, popychać, władać, motywować, skłaniać

Przykład zastosowania - powodować

Powodowała mną wówczas duża ciekawość, ale nie tylko. Bo do popełnienia tego czynu popchnęła mnie przede wszystkim niezdrowa zazdrość.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: