stwarzaćsynonim

tworzyć, kreować, robić, czynić, urzeczywistniać, wywoływać, powodować, powołać do życia, kształtować, zakładać, rozkręcać, formować, budować
Przykład:

Nowoczesne stanowisko pracy nie stwarza żadnego zagrożenia dla kobiet w ciąży, a nawet, dzięki zastosowanym nowoczesnym technologiom, tworzy miejsce, w którym można bezpiecznie urodzić. 

 
antonimy: usuwać niszczyć eliminować pozbawić życia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: