przyczyniać się synonim

mieć wpływ, odbijać się, odciskać piętno, oddziaływać, rzutować, wpływać, wywierać wpływ, być przyczyną, doprowadzać, powodować, sprawiać, stwarzać, wywoływać, mieć udział, przykładać rękę, uczestniczyć, rodzić, tworzyć, pociągać, pomagać, przydawać się, ułatwiać, skutkować, przykładać się, wnosić wkład, dawać początek, prowokować, generować

Przykład zastosowania - przyczyniać się

Palenie papierosów przyczynia się do rozwoju różnych chorób. Może też doprowadzić do utraty wzroku.

antonimy: być bezsilnym

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: