oznaczaćsynonim

1. Jako robić znak, wyróżniać

pieczętować, stemplować, oznakowywać, znakować, cechować, znamionować, znaczyć, zaznaczać, wyróżniać, wyszczególniać, podkreślać, wyodrębniać, wytłuszczać, robić znak, sygnować, etykietować
Przykład:

W święto Trzech Króli katolik oznacza drzwi swojego domu symbolem C†M†B. Znakuje je, aby zapewnić domownikom błogosławieństwo.

antonimy: nie oznaczać

2. Jako ustalać, wyznaczać

desygnować, zakreślać, ustalać, określać, wyznaczać, ustanawiać
Przykład:

Daty egzaminów są oznaczane w ostatnim tygodniu semestru. Dodatkowe terminy ustalają poszczególni profesorowie w porozumieniu ze studentami. 

antonimy: nie oznaczać

3. Jako wyrażać jakąś treść

znaczyć, wyrażać, przedstawiać, symbolizować, być wyrazem, implikować, nazywać, obejmować, określać, wskazywać, zawierać w sobie, zwracać uwagę, reprezentować, uosabiać, być tożsamym, równać się
Przykład:

Symbol trupiej czaszki oznacza niebezpieczeństwo. To samo wyraża także wykrzyknik. 

antonimy: nie oznaczać

4. Jako jest objawem czegoś

zwiastować, zapowiadać, sygnalizować, wróżyć, znamionować, wskazywać, świadczyć, dowodzić, być przejawem, być objawem, być symptomem, zdradzać
Przykład:

Smutek nie zawsze oznacza depresję. Bywa też przejawem żałoby, a czasem świadczy po prostu o jesiennej chandrze. 

antonimy: nie oznaczać

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: