określaćsynonim

1. Jako mówić, jakie coś jest lub jakie ma być

charakteryzować, definiować, formułować, precyzować, oznaczać, konkretyzować, ujmować, ustalać, uściślać, wskazywać, wymieniać, wyróżniać, wymierzać, wytyczać, wyznaczać, szacować, nazywać, obliczać, opisywać, uznawać, zauważać, regulować, stwierdzać, datować , krystalizować, lokalizować, nakreślać, uszczegóławiać, uwarunkowywać, zakreślać
Przykład:

Badanie USG pozwala określić płeć dziecka. Wykonuje się je również po to, aby ustalić, czy dziecko prawidłowo się rozwija.

2. Jako powodować, że ktoś staje się lub coś staje się takie, a nie inne

decydować, predestynować, przesądzać, umożliwiać, ustalać, kwalifikować, wpływać, wyznaczać, determinować, warunkować
Przykład:

Przeszłość określa charakter człowieka i determinuje jego zachowania. 

3. Jako używać słów w celu nazywania czegoś

charakteryzować, nazywać, oznaczać, ujmować, opisywać, definiować, artykułować, formułować, objaśniać, wypowiadać
Przykład:

Czternaście ośmiotysięczników określa się mianem „Korony Himalajów i Karakorum”. Perłą w tej koronie jest Mount Everest – góra potocznie nazywana Dachem Świata.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: