definiować synonim

formułować, określać, precyzować, uściślać, ustalać, wyznaczać, wyrażać, objaśniać, wyjaśniać

Przykład zastosowania - definiować

Autor definiuje, czym jest rodzina. Określa również jej cechy i rolę w społeczeństwie.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: