pokazywaćsynonim

1. Jako dać coś zobaczyć

dawać do obejrzenia, dawać zobaczyć, odkrywać, odsłaniać, przedstawiać, okazywać
Przykład:

Dziadek pokazywał mi wczoraj piękny, stary klaser. Dał mi do obejrzenia każdy znaczek, o który poprosiłam. 

2. Jako wykonać przy kimś jakąś czynność, tak aby mógł się jej nauczyć

demonstrować, prezentować, przedstawiać, wyświetlać
Przykład:

Matematyk pokazywał nam wzór na obliczenie szybkości pojazdu. Demonstrował nam sposoby obliczeń z wykorzystaniem plastikowego autka. 

3. Jako o przyrządach pomiarowych: poinformować o poziomie, wielkości, stanie czegoś

Przykład:

Zegar pokazywał niewłaściwą godzinę. Wskazówki wskazywały na godzinę dwunastą, a już dawno było po pierwszej. 

4. Jako dać dowód czegoś

dowodzić, udowadniać, ujawniać, uwidoczniać, wykazywać, ukazywać, wyjawiać
Przykład:

Udowadniał mi, że niedosłyszę na lewe ucho. Pokazywał mi to za pomocą specjalnego przyrządu do pomiaru słuchu. 

5. Jako okazać na zewnątrz

objawiać, manifestować, dawać wyraz, przejawiać, uzewnętrzniać, wyrażać
Przykład:

Jej twarz pokazywała wielki smutek. Wielkie oczy wyrażały rozpacz i zniechęcenie życiem. 

6. Jako rzutować na ekran za pomocą aparatu projekcyjnego

wyświetlać
Przykład:

Profesor pokazywał nam treść wykładu za pomocą wyświetlania jej na ścianie z użyciem projektora. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: