pokazywać synonim

1. Jako dać coś zobaczyć

dawać do obejrzenia, dawać zobaczyć, odkrywać, odsłaniać, przedstawiać, okazywać

Przykład zastosowania - pokazywać

Dziadek pokazywał mi wczoraj piękny, stary klaser. Dał mi do obejrzenia każdy znaczek, o który poprosiłam. 

2. Jako wykonać przy kimś jakąś czynność, tak aby mógł się jej nauczyć

demonstrować, prezentować, przedstawiać, wyświetlać

Przykład zastosowania - pokazywać

Matematyk pokazywał nam wzór na obliczenie szybkości pojazdu. Demonstrował nam sposoby obliczeń z wykorzystaniem plastikowego autka. 

3. Jako o przyrządach pomiarowych: poinformować o poziomie, wielkości, stanie czegoś

Przykład zastosowania - pokazywać

Zegar pokazywał niewłaściwą godzinę. Wskazówki wskazywały na godzinę dwunastą, a już dawno było po pierwszej. 

4. Jako dać dowód czegoś

dowodzić, udowadniać, ujawniać, uwidoczniać, wykazywać, ukazywać, wyjawiać

Przykład zastosowania - pokazywać

Udowadniał mi, że niedosłyszę na lewe ucho. Pokazywał mi to za pomocą specjalnego przyrządu do pomiaru słuchu. 

5. Jako okazać na zewnątrz

objawiać, manifestować, dawać wyraz, przejawiać, uzewnętrzniać, wyrażać

Przykład zastosowania - pokazywać

Jej twarz pokazywała wielki smutek. Wielkie oczy wyrażały rozpacz i zniechęcenie życiem. 

6. Jako rzutować na ekran za pomocą aparatu projekcyjnego

wyświetlać

Przykład zastosowania - pokazywać

Profesor pokazywał nam treść wykładu za pomocą wyświetlania jej na ścianie z użyciem projektora. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: