komenderować synonim

zarządzać, szefować, władać, pociągać za sznurki, grać pierwsze skrzypce, wodzić prym, rządzić, kierować, zawiadywać, przewodzić, stać na czele, liderować, dowodzić, kapitanować, prowadzić, panować, sprawować władzę

Przykład zastosowania - komenderować

Oficer dowodził najsłabszym oddziałem wojsk. Komenderował mądrze, choć niektórzy uważali, że nie słuchał innych i zbytnio narzucał swoją wolę. 

antonimy: podporządkować się poddać się być podwładnym

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: