zarządzać synonim

1. Jako sprawować nad czymś zarząd

administrować, dowodzić, dyrektorzyć (potocznie), gospodarować, kapitanować (potocznie), kierować, komenderować, liderować, nadzorować, pociągać za sznurki (potocznie), prowadzić, przewodzić, rządzić, stać na czele, szefować, władać, zawiadywać, menedżerować

Przykład zastosowania - zarządzać

Szef sprawnie zarządza firmą. Nadzoruje pracę wszystkich pracowników i wspiera ich działania. 

2. Jako wydawać polecenie

dysponować, nakazywać, podawać, rozporządzać, wymierzać, wyznaczać, zlecać, polecać

Przykład zastosowania - zarządzać

Po długiej dyskusji zarządził przerwę. Nakazał wszystkim opuścić salę konferencyjną. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: