drugoplanowy synonim

drugiego rzędu, mało istotny, wtórny, mało ważny, drugorzędny, podrzędny, epizodyczny, peryferyjny, marginalny, sekundarny

Przykład zastosowania - drugoplanowy

Przy wyborze samochodu kolor pojazdu powinien pełnić drugoplanową rolę. Dla wielu mężczyzn rzeczywiście barwa auta jest sprawą drugorzędną, bo liczy się przede wszystkim silnik. 

antonimy: pierwszoplanowy nadrzędny główny czołowy naczelny podstawowy pierwszy zasadniczy fundamentalny pierwszorzędny priorytetowy prymarny kluczowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: