wspomnienie synonim

1. Jako przywoływanie czegoś w pamięci

pamięć, przypomnienie, reminiscencja, retrospekcja, retrospektywa, ślad, wspominki

Przykład zastosowania - wspomnienie

W utworze ukazane są wspomnienia głównego bohatera. Autor wykorzystuje retrospekcje w celu przybliżenia czytelnikowi wcześniejszych wydarzeń, istotnych dla fabuły.

antonimy: niepamięć

2. Jako coś przypominające przeszłość

echo, refleks, świadectwo przeszłości, pamiątka, pamięć

Przykład zastosowania - wspomnienie

Ten naszyjnik jest jedynym wspomnieniem po mojej zmarłej babci. Nie mam żadnych innych pamiątek.

3. Jako nawiązanie do czegoś

Przykład zastosowania - wspomnienie

Wśród cytowanych wspomnień o szkole znajdują się również wzmianki o nauczycielach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: