wspomnieniesynonim

1. Jako przywoływanie czegoś w pamięci

pamięć, przypomnienie, reminiscencja, retrospekcja, retrospektywa, ślad, wspominki
Przykład:

W utworze ukazane są wspomnienia głównego bohatera. Autor wykorzystuje retrospekcje w celu przybliżenia czytelnikowi wcześniejszych wydarzeń, istotnych dla fabuły.

antonimy: niepamięć

2. Jako coś przypominające przeszłość

echo, refleks, świadectwo przeszłości, pamiątka, pamięć
Przykład:

Ten naszyjnik jest jedynym wspomnieniem po mojej zmarłej babci. Nie mam żadnych innych pamiątek.

3. Jako nawiązanie do czegoś

adnotacja, aluzja, dopisek, dygresja, napomknienie, napomknięcie, przywołanie, uwaga, uzupełnienie, wzmianka
Przykład:

Wśród cytowanych wspomnień o szkole znajdują się również wzmianki o nauczycielach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: