uzupełnieniesynonim

dodatek, dopełnienie, dopowiedzenie
Przykład:

Profesor często stosował uzupełnienie wykładu, przytaczając dopowiedzenia w postaci rozległych dygresji z życia. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: