etiologia synonim

przyczyna, praprzyczyna, zespół przyczyn, podłoże przyczynowe, geneza, istota, rodowód, powód, źródło, podłoże, czynnik

Przykład zastosowania - etiologia

Nie jest jasna etiologia tej choroby, być może schorzenie ma podłoże genetyczne.

antonimy: następstwo skutek

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: