eksplozja synonim

1. Jako wybuch następujący w wyniku gwałtownego przebiegu reakcji chemicznych lub łańcuchowych reakcji jądrowych

wybuch, detonacja , grzmotnięcie, huknięcie

Przykład zastosowania - eksplozja

W kopalni doszło do eksplozji metanu. W wyniku wybuchu zginęło dwudziestu górników. 

2. Jako gwałtowny wzrost, rozwój czegoś

eskalacja, intensyfikacja, nasilenie, zwiększenie, potęgowanie , pogłębienie, wzmożenie, wzrost, rozwój, zintensyfikowanie, zwielokrotnienie, fala, zaostrzenie, zwiększenie się, narastanie, napad, zaognienie

Przykład zastosowania - eksplozja

Ostatnie decyzje rządu wpłynęły na eksplozję gniewu wśród kobiet. Gwałtowna eskalacja wściekłości doprowadziła do ulicznych zamieszek i protestów. 

antonimy: osłabienie wyciszenie wygaszenie zmniejszenie spadek ograniczenie minimalizacja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: