topossynonim

1. Jako stały motyw, temat utrwalony w literaturze

Przykład:

Topos to utrwalony, powtarzający się motyw w literaturze, np. topos nieśmiertelnej sławy poety. 

2. Jako element jakiejś kultury, podstawa rozumowania, ogólnie przyjęty sąd

miejsce wspólne, sąd, komunał, twierdzenie, argument
Przykład:

Topos to twierdzenie przyjmowane w kulturze bez dowodu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: