rozpoznawalny synonim

swoisty, charakterystyczny, specyficzny, szczególny, indywidualny, jednostkowy, niecodzienny, odrębny, wyjątkowy, nienormalny, specjalny, osobniczy, dostrzegalny, zauważalny, eksponowany, odczuwalny, wyczuwalny, uchwytny, czytelny, widoczny, wyraźny, wyrazisty

Przykład zastosowania - rozpoznawalny

Ojciec był rozpoznawalny na całym świecie. Jego charakterystyczny wąs sprawiał, że nie mógł się ukryć przed tłumami fanów. 

antonimy: nierozpoznawalny nierozróżnialny nieswoisty nieszczególny typowy nieodczuwalny niewidoczny niewyraźny niezauważalny niedostrzegalny normalny codzienny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: