wyczuwalny synonim

postrzegalny, świadomy, dostrzegalny, odczuwalny, obserwowalny, uchwytny, rozpoznawalny, namacalny, wyraźny, wyrazisty

Przykład zastosowania - wyczuwalny

Na palcu wyrósł wyczuwalny guzek. Łatwo dostrzegalna zmiana szybko została zauważona przez chirurga. 

antonimy: nieodczuwalny niewyczuwalny nikły nieuchwytny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: