odczuwalny synonim

wyczuwalny, wrażliwy, postrzegalny, dostrzegalny, obserwowalny, zauważalny, rozpoznawalny, niewątpliwy, wyraźny

Przykład zastosowania - odczuwalny

Po wyprowadzce córki z domu zmiany w naszym życiu były bardzo odczuwalne. Przede wszystkim zauważalne było to, że rano nie miał kto pójść nam po świeży chleb. 

antonimy: nieodczuwalny niezauważalny niewyczuwalny nieuchwytny nieznaczny znikomy śladowy symboliczny subtelny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: