kryzys synonim

1. Jako załamanie się procesu wzrostu gospodarczego i regres w rozwoju ekonomicznym państwa

dekoniunktura, recesja, stagnacja, zastój, załamanie, regres, krach, zapaść, depresja, spowolnienie, bessa

Przykład zastosowania - kryzys

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią przyniósł zastój w handlu. Ludzie masowo przestali robić zakupy w supermarketach. 

antonimy: koniunktura progres postęp rozwój wzrost ekspansja hossa

2. Jako utrata stanu równowagi

destabilizacja, nierównowaga

Przykład zastosowania - kryzys

Destabilizacja sytuacji wewnętrznej kraju może doprowadzić do kryzysu migracyjnego. 

3. Jako najcięższy, przełomowy moment w przebiegu choroby

Przykład zastosowania - kryzys

Przełom w czasie choroby jest nazywany kryzysem ozdrowieńczym. To moment, w którym objawy choroby są znacznie zaostrzone. 

antonimy: osłabienie

4. Jako długotrwałe przygnębienie, stan zniechęcenia i utraty motywacji do życia i pracy

depresja, dołek, załamanie, przygnębienie

Przykład zastosowania - kryzys

Dopadł mnie przedświąteczny kryzys, ponieważ w tym roku będę spędzał święta zupełnie sam. Z tego powodu od kilku tygodni czuję smutek i przygnębienie

antonimy: radość euforia motywacja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: