duchowny synonim

kapłan, ksiądz, pasterz, duszpasterz, ojciec, kaznodzieja, zakonnik, pop, prezbiter, klecha (pogarliwie), pastor, kleryk, alumn

Przykład zastosowania - duchowny

Duchowni przybierają różne tytuły, na przykład w nurcie katolickim kleryk to osoba, która dopiero przygotowuje się do pełnienia posługi. 

antonimy: świecki

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: