ksiądz synonim

duszpasterz (książkowo), kapłan, klecha (potocznie), kleryk, osoba duchowna (książkowo), dobrodziej (potocznie), kapelan, proboszcz, wikary, ojciec, duchowny, pastor, pop, prezbiter, diakon

Przykład zastosowania - ksiądz

Wydawało się, że mężczyzna umrze, więc posłali po księdza. Kapłan udzielił choremu ostatniego namaszczenia. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: