duszpasterz synonim

ksiądz, przedstawiciel kleru, osoba duchowna, kleryk, klecha, eklezjasta, kapłan, pastor, sługa Boży, duchowny

Przykład zastosowania - duszpasterz

Mój syn został duszpasterzem parafialnym. Zawsze marzył o tym, by pełnić posługę w kościele i jako duchowny nauczać wiernych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: