wspólny synonim

1. Jako jednakowy dla wielu osób

bliźniaczy, identyczny, izomorficzny (specjalistycznie), jednaki, jednakowy, taki sam, jota w jotę (potocznie), kubek w kubek (potocznie), tożsamy, jeden, ten sam

Przykład zastosowania - wspólny

Mieliśmy wspólny pokój, ponieważ rodzice uznali, że skoro jesteśmy w tym samym wieku, to możemy mieszkać razem.

antonimy: różny niejednakowy

2. W odniesieniu do masowości

komunalny, kolektywny, łączny, połączony, społeczny, wzajemny, zbiorowy, zespołowy, gremialny, gromadny, grupowy, kolegialny, ogólny, powszechny, solidarny

Przykład zastosowania - wspólny

Niektóre miasta w Polsce wprowadziły tzw. wspólny bilet, który ma ułatwić korzystanie z komunikacji zbiorowej.

antonimy: jednostkowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: