powszechnysynonim

1. Jako dotyczący wszystkich rzeczy, osób, spraw itp.

generalny, światowy, wszechogarniający (książkowo), publiczny, globalny, uniwersalny, łączny, pospolity, popularny, masowy, ogólnoświatowy, wspólny, plenarny, nagminny, ogólny, całościowy, zbiorowy, bezwyjątkowy, międzynarodowy, ogólnodostępny, walny
Przykład:

Powszechna deklaracja praw człowieka zawiera m.in. katalog praw nazywanych uniwersalnymi.

antonimy: charakterystyczny

2. Jako częsty lub znany

codzienny, częsty, gremialny, liczny, masowy, nagminny, obiegowy, popularny, pospolity, rozpowszechniony, rutynowy, utarty, uznany, znany
Przykład:

Wbrew powszechnej opinii łamanie przepisów nie jest zjawiskiem nagminnym.

antonimy: niespotykany rzadki

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: