powszechny synonim

1. Jako dotyczący wszystkich rzeczy, osób, spraw itp.

generalny, światowy, wszechogarniający (książkowo), publiczny, globalny, uniwersalny, łączny, pospolity, popularny, masowy, ogólnoświatowy, wspólny, plenarny, nagminny, ogólny, całościowy, zbiorowy, bezwyjątkowy, międzynarodowy, ogólnodostępny, walny

Przykład zastosowania - powszechny

Powszechna deklaracja praw człowieka zawiera m.in. katalog praw nazywanych uniwersalnymi.

antonimy: charakterystyczny

2. Jako częsty lub znany

codzienny, częsty, gremialny, liczny, masowy, nagminny, obiegowy, popularny, pospolity, rozpowszechniony, rutynowy, utarty, uznany, znany

Przykład zastosowania - powszechny

Wbrew powszechnej opinii łamanie przepisów nie jest zjawiskiem nagminnym.

antonimy: niespotykany rzadki

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: