globalny synonim

1. Jako ogólny

całkowity, całościowy, integralny, ogólny, holistyczny, kompletny, uogólniony, systemowy, generalny, wszechobejmujący, wszechogarniający, zbiorczy, wszechstronny, ogólnodostępny, powszechny, zbiorowy, absolutny, pełny, totalny, zupełny

Przykład zastosowania - globalny

Samoocena globalna, czyli poczucie własnej wartości, jest ogólną oceną własnej osoby.    

antonimy: cząstkowy

2. Jako obejmujący cały świat

uniwersalny, kosmopolityczny, powszechny, ogólnoświatowy, plenarny, światowy, międzynarodowy, na skalę światową, ponadnarodowy, ponadpaństwowy, interkontynentalny, międzykontynentalny, ponadgraniczny

Przykład zastosowania - globalny

Zmiany klimatyczne mają charakter globalny. Tylko ogólnoświatowe działania mogą więc zapobiec pogłębianiu się kryzysu. 

antonimy: regionalny lokalny

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: