międzynarodowysynonim

internacjonalny (książkowo), międzypaństwowy, światowy, ponadpaństwowy, ponadgraniczny, transgraniczny, internacjonalistyczny
Przykład:

Współpraca transgraniczna jest międzynarodową współpracą, której cel to walka ze stereotypami po obu stronach granic. 

antonimy: lokalny krajowy miejscowy wewnętrzny narodowy państwowy

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: