tworzenie synonim

1. Jako powodowanie powstania czegoś

powoływanie, aranżowanie, przygotowywanie, przyrządzanie, sporządzanie, organizowanie, szykowanie, budowanie, formowanie, formułowanie, uruchamianie, ustanawianie, zakładanie, konstruowanie, generowanie, wprowadzanie, wykonywanie, wyczarowywanie (potocznie), powodowanie, otwieranie, rozkręcanie, wyrabianie, konstytuowanie, organizacja, stwarzanie, fundowanie (książkowo), urządzanie, robienie , zawiązywanie

Przykład zastosowania - tworzenie

Tworzenie własnego biznesu jest wieloetapowym zadaniem. Podpowiadamy, od czego najlepiej zacząć zakładanie firmy. 

antonimy: niszczenie likwidacja usuwanie

2. Jako praca nad dziełem sztuki

kreowanie , komponowanie, rysowanie, malowanie, rzeźbienie, płodzenie (żartobliwie), pisanie, przelewanie na papier, układanie, produkcja, produkowanie, klecenie (potocznie), kreślenie, projektowanie, montowanie, powoływanie do życia, formowanie

Przykład zastosowania - tworzenie

Tworzenie filmu wymaga zaangażowania wielu osób. To przekłada się zaś na wysokie koszty produkcji. 

antonimy: dekomponowanie niszczenie usuwanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: