smutek synonim

bolączka, boleść, ból, depresja, dół (potocznie), melancholia (książkowo), przygnębienie, rozpacz, strapienie (książkowo), troska, utrapienie, zgryz, zgryzota, zmartwienie, żal, spleen (książkowo), chandra, zasmucenie, chmurność, markotność, nostalgia, ponurość, ponuractwo, posępność, przybicie, przygaszenie, zrezygnowanie, rezygnacja, smętek (przestarzale), apatia, osowiałość, zafrasowanie, pesymizm, zły nastrój, nieszczęście, pustka, frasunek (przestarzale)

Przykład zastosowania - smutek

Ilekroć pomyślę o mojej zmarłej babci, czuję smutek i rosnącą melancholię

antonimy: radość szczęście euforia

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: