nostalgiasynonim

tęsknota, smutek, melancholia
Przykład:

Początkowo "nostalgią" nazywano tylko tęsknotę za krajem ojczystym. 

antonimy: radość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: