ściśle synonim

1. Jako złożony z elementów dokładnie przylegających do siebie

ciasno, gęsto, kurczowo, zwarcie

Przykład zastosowania - ściśle

Kawałki drewna ściśle przylegały do siebie. Były poukładane tak ciasno, że aż miało się wrażenie, jakby wchodziły nas siebie. 

antonimy: luźno

2. Jako określenie zgodnych z prawdą danych i informacji

logicznie, dokładnie, akuratnie, prawidłowo

Przykład zastosowania - ściśle

To zadanie należy rozwiązać w ściśle określony sposób. Tylko prawidłowo zastosowana metoda rozwiązania da oczekiwane rezultaty. 

antonimy: nielogicznie niedokładnie pobieżnie

3. Jako narzucający surowe rygory i niedopuszczający wyjątków

pryncypialnie, restrykcyjnie, rygorystycznie, surowo, sztywno, zasadniczo, bezwzględnie, kategorycznie

Przykład zastosowania - ściśle

Kodeks pracy ściśle określa czas wykonywania zadania w porze dziennej. Kategorycznie zakazuje pracy w godzinach nocnych.

antonimy: łagodnie litościwie po ludzku wyrozumiale tolerancyjnie wspaniałomyślnie

4. Jako określenie bezpośrednich i bliskich relacji

poufale, przyjacielsko, serdecznie, bezpośrednio, nierozerwalnie, silnie

Przykład zastosowania - ściśle

Sprzedajemy lokal ściśle w centrum Krakowa, położony bezpośrednio przy rynku. 

antonimy: oschle ozięble wrogo nieprzyjaźnie obojętnie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: