prawidłowosynonim

słusznie, porządnie, przyzwoicie, w porządku (potocznie), należycie, poprawnie, właściwie, odpowiednio, celnie, trafnie, harmonijnie, normalnie, regularnie
Przykład:

Prawidłowo wypełniłam kartę do głosowania. Odpowiednio zamalowałam kratki przy nazwisku wybranych kandydatów. 

antonimy: nieodpowiednio  nieprawidłowo błędnie fałszywie mylnie niepoprawnie nietrafnie niewłaściwie niezgodnie z prawdą źle wadliwie niestandardowo nieharmonijnie nieprzyzwoicie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: