regularniesynonim

1. Jako zgodnie między elementami pewnej całości

proporcjonalnie, symetrycznie, harmonijnie
Przykład:

W sali balowej znajdowały się symetrycznie rozstawione stoły. Ustawiono je regularnie w odległości co dwa metry od siebie.

antonimy: nieproporcjonalnie niesymetrycznie nieharmonijnie

2. Jako coś powtarzającego się w ściśle określonych lub jednakowych odstępach czasu

miarowo, systematycznie, równo, jednostajnie, cyklicznie, na bieżąco
Przykład:

Sąsiad kupił odstraszacz kotów, który wydaje dźwięki systematycznie co dziesięć minut. Regularnie wydostające się z urządzenia piski irytują moich rodziców. 

antonimy: niemiarowo nierówno niejednostajnie niesystematycznie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: