rozwijać synonim

1. Jako otwieranie czegoś zapakowanego

rozpakowywać, odwijać, zdejmować, wypakowywać, rozwiązywać, rozsznurowywać, rozsupływać, rozplątywać, rozpinać, rozpieczętowywać, rozkręcać, odwiązywać, odsłaniać, odkręcać, otwierać

Przykład zastosowania - rozwijać

Chłopczyk z zapałem rozwijał prezenty. Otwierał je po kolei, przy czym coraz szerzej się uśmiechał.

antonimy: pakować zawijać

2. Jako rozprostowanie czegoś zwiniętego

rozciągać, rozkładać, rozprostowywać, zawieszać, stawiać, zakładać, wywieszać, wyrównywać, wyprostowywać, wykładać, wygładzać, wyciągać, ustawić, uruchamiać, wytaczać, rozścielać, słać, rozsuwać, rozstawiać, rozmieszczać, rozkurczać, przeciągać, odginać, napinać, naciągać, kłaść, odwijać, prostować

Przykład zastosowania - rozwijać

Rozwinął rulon papieru, a następnie rozprostował go na stole.

antonimy: zwijać

3. W odniesieniu do jakiejś działalności

nadawać rozmach, lansować, pogłębiać, powiększać, wzmacniać, poprawiać, organizować, rozbudowywać, udoskonalać, wzbudzać, zdwajać, rozszerzać, troszczyć się, intensyfikować, popularyzować, podwajać, modernizować, kształtować, podnosić, ożywiać, nasilać, poszerzać, wzmagać, potęgować, unowocześniać, rozbudzać, usprawniać, pobudzać, polepszać, zwiększać, śrubować, pomnażać, umiędzynarodawiać, zwielokrotniać, ulepszać, podwyższać, przyśpieszać, dopracowywać, dbać, rozkręcać (potocznie), prosperować, doskonalić

Przykład zastosowania - rozwijać

Nieustannie rozwijamy naszą firmę poprzez ulepszanie procesu produkcji.

4. Jako przedstawić coś dokładniej

zaznajamiać, snuć, wykładać, uzupełniać, uszczegóławiać, przedstawiać, precyzować, podejmować, omawiać

Przykład zastosowania - rozwijać

W najnowszej książce rozwinął teorię, którą wcześniej szczegółowo przedstawił na kilku konferencjach.

antonimy: uogólniać

5. Jako wykształcić liście, kwiaty, pączki; rozchylić płatki

wypuszczać, wykształcać, rozmnażać się, otwierać, kwitnąć

Przykład zastosowania - rozwijać

Wilec biały rozwija się przed zmrokiem. Innym kwiatem, który otwiera się na noc jest także wiesiołek. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: