rozwijaćsynonim

1. Jako otwieranie czegoś zapakowanego

rozpakowywać, odwijać, zdejmować, wypakowywać, rozwiązywać, rozsznurowywać, rozsupływać, rozplątywać, rozpinać, rozpieczętowywać, rozkręcać, odwiązywać, odsłaniać, odkręcać, otwierać
Przykład:

Chłopczyk z zapałem rozwijał prezenty. Otwierał je po kolei, przy czym coraz szerzej się uśmiechał.

antonimy: pakować zawijać

2. Jako rozprostowanie czegoś zwiniętego

rozciągać, rozkładać, rozprostowywać, zawieszać, stawiać, zakładać, wywieszać, wyrównywać, wyprostowywać, wykładać, wygładzać, wyciągać, ustawić, uruchamiać, wytaczać, rozścielać, słać, rozsuwać, rozstawiać, rozmieszczać, rozkurczać, przeciągać, odginać, napinać, naciągać, kłaść, odwijać, prostować
Przykład:

Rozwinął rulon papieru, a następnie rozprostował go na stole.

antonimy: zwijać

3. W odniesieniu do jakiejś działalności

nadawać rozmach, lansować, pogłębiać, powiększać, wzmacniać, poprawiać, organizować, rozbudowywać, udoskonalać, wzbudzać, zdwajać, rozszerzać, troszczyć się, intensyfikować, popularyzować, podwajać, modernizować, kształtować, podnosić, ożywiać, nasilać, poszerzać, wzmagać, potęgować, unowocześniać, rozbudzać, usprawniać, pobudzać, polepszać, zwiększać, śrubować, pomnażać, umiędzynarodawiać, zwielokrotniać, ulepszać, podwyższać, przyśpieszać, dopracowywać, dbać, rozkręcać (potocznie), prosperować, doskonalić
Przykład:

Nieustannie rozwijamy naszą firmę poprzez ulepszanie procesu produkcji.

4. Jako przedstawić coś dokładniej

zaznajamiać, snuć, wykładać, uzupełniać, uszczegóławiać, przedstawiać, precyzować, podejmować, omawiać
Przykład:

W najnowszej książce rozwinął teorię, którą wcześniej szczegółowo przedstawił na kilku konferencjach.

antonimy: uogólniać

5. Jako wykształcić liście, kwiaty, pączki; rozchylić płatki

wypuszczać, wykształcać, rozmnażać się, otwierać, kwitnąć
Przykład:

Wilec biały rozwija się przed zmrokiem. Innym kwiatem, który otwiera się na noc jest także wiesiołek. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: