doskonalićsynonim

dopieszczać, dopracowywać, doszlifowywać, podnosić jakość, polerować, szlifować, ulepszać, uszlachetniać, cyzelować, wykańczać
Przykład:

Nauczyciel musi stale doskonalić swoje umiejętności podczas różnorodnych kursów, dzięki którym podnosi jakość przeprowadzanych zajęć. 

antonimy: obniżać jakość destabilizować dezorganizować  pogarszać utrudniać psuć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: