redukcja synonim

minimalizacja, obniżenie, obniżka, osłabienie, uproszczenie, symplifikacja, zmniejszenie, zredukowanie, zwalczanie, spadek

Przykład zastosowania - redukcja

W związku z pandemią dokonano redukcji etatów w firmie. Zmniejszenie zatrudnienia miało na celu ochronę zakładu przed całkowitym zamknięciem. 

antonimy: podniesienie podwyżka maksymalizacja zwiększenie wzmocnienie podwyższenie wzrost

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: