na podstawie synonim

zgodnie z, w oparciu o, w związku z, opierając się, na mocy, według, z mocy, za

Przykład zastosowania - na podstawie

Musisz podjąć decyzję na podstawie faktów, a nie opierając się jedynie na niepotwierdzonych informacjach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: