na podstawiesynonim

zgodnie z, w oparciu o, w związku z, opierając się, na mocy, według, z mocy, za
Przykład:

Musisz podjąć decyzję na podstawie faktów, a nie opierając się jedynie na niepotwierdzonych informacjach.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: